Modernizacja

 

Strona główna
Dane techniczne
Modernizacja
Oferta aktualizacji
Licencje
Cennik
Aktualności
Download

Informacja dla użytkowników rejestratorów po modernizacji dostosowującej do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 20.12.2004 w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci. Dz. U. nr 2 z dn. 6.01.2005, poz. 6.

Użytkowanie zmodernizowanego rejestratora wymaga zainstalowania programu ENERGO w wersji 4.0 (lub wyższej). Nową wersję można pobrać ze strony Download.

Ponieważ System Pomiarów Energetycznych ENERGO podlega ciągłemu rozwojowi, dlatego celowe jest bieżące aktualizowanie programu ENERGO.

W przypadku jakichkolwiek pytań uprzejmie prosimy o kontakt na adres podany na stronie głównej.

 

 

Oczekujemy na Państwa uwagi i komentarze pod adresem energo@spe-energo.com.pl.
Data ostatniej modyfikacji: 11 grudnia 2013