Aktualności

 

Strona główna
Dane techniczne
Modernizacja
Oferta aktualizacji
Licencje
Cennik
Aktualności
Download

horizontal rule

Możliwość zadawania progów napięć dla raportów

Udostępniona została możliwość sparametryzowania granic średniej wartości skutecznej napięcia zasilającego dla których liczona jest dystrybuanta w punkcie 6.2 raportu (np. Unom +6%/-10%). Parametryzacja dokonywana jest poprzez umieszczenie w pliku ENERGO4.INI w sekcji [Raport] odpowiednich wartości kluczy:

bulletUnomUpperLimit_GR12_400 - górna granica dopuszczalnego przedziału odchyleń dla grup I i II dla sieci o napięciu znamionowym 400kV (domyślnie: 5).
bulletUnomLowerLimit_GR12_400 - dolna granica dopuszczalnego przedziału odchyleń dla grup I i II dla sieci o napięciu znamionowym 400kV (domyślnie: 10).
bulletUnomUpperLimit_GR12 - górna granica dopuszczalnego przedziału odchyleń dla grup I i II dla sieci o napięciu znamionowym 110kV i 220kV (domyślnie: 10)
bulletUnomLowerLimit_GR12 - dolna granica dopuszczalnego przedziału odchyleń dla grup I i II dla sieci o napięciu znamionowym 110kV i 220kV (domyślnie: 10)
bulletUnomUpperLimit_GR35 - górna granica dopuszczalnego przedziału odchyleń dla grup III - V (domyślnie: 6)
bulletUnomLowerLimit_GR35 - dolna granica dopuszczalnego przedziału odchyleń dla grup III - V (domyślnie: 10)

Wartości powinny być zapisywane w postaci liczb całkowitych bez znaku z zakresu 1 - 25, oznaczających procent dopuszczalnego przedziału odchyleń.

UWAGA: Wartości są bez znaku - górna granica jest zawsze większa od Unom, a dolna - mniejsza.

UWAGA: W systemach Windows Vista oraz Windows 7 pliki INI przechowywane są w rzeczywistości nie w katalogu C:\Windows, ale w następującej lokalizacji:

%USERPROFILE%\AppData\Local\VirtualStore\Windows

czyli np.

C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\VirtualStore\Windows

Zatem jeśli nazwą użytkownika jest KOWALSKIJ, będzie to folder:

C:\Users\KOWALSKIJ\AppData\Local\VirtualStore\Windows

W polskiej wersji systemu Windows Vista zamiast Users będzie Użytkownicy.

Rozwinięcia nazw %abc% widoczne są po wykonaniu komendy set w cmd.exe.

W tej lokalizacji można znaleźć plik Energo4.ini, który może być edytowany.

horizontal rule

 

Oczekujemy na Państwa uwagi i komentarze pod adresem energo@spe-energo.com.pl.
Data ostatniej modyfikacji: 11 grudnia 2013